De esthetica; wat is mooi?

Wat is kunst? Vroeger was het gemakkelijker te bepalen. Als het mooi was, was het kunst. Tegenwoordig lijkt alles wel kunst te zijn. Een bos bloemen gemaakt van vlees, een pindakaasvloer of verfstreken zonder doel. Wat het doel is van het maken van de kunst is voor de kunstenaar veranderd.[...]

Lees meer »

Ethiek, wie is goed en wie is fout?

Een van de mooiste vakgebieden van de filosofie en wijsbegeerte is de ethiek. We weten allemaal namelijk wat goed of fout is, toch? Maar wisten de Romeinen die de christenen aan kruizen hingen dat dan niet? Waren dit geen ethische mensen? Interessante gebeurtenissen in de geschiedenis doen je geloven dat de[...]

Lees meer »

De drie grote filosofen uit de oudheid

450 jaar voor Christus sloeg de filosofie een andere richting in. De interesse verschoof steeds meer naar de mens en de plaats van de mens in de maatschappij. Socrates, Plato en Aristoteles worden gezien als de grootste filosofen uit de oudheid. Socrates Socrates heeft geen eigen werk geschreven, een van[...]

Lees meer »

Hedendaagse filosofie

Vanaf ongeveer de 20ste eeuw wordt de filosofie tot de hedendaagse filosofie gerekend. Het precieze begin is niet eenduidige aan te wijzen en wordt door verschillende filosofen anders aangegeven. Een van de kenmerken van filosofie in deze tijd is de professionaliteit ervan. Waar filosofie vroeger naast een ander beroep werd[...]

Lees meer »

Hedendaagse filosofen

Als men aan filosofie denkt, komen vooral namen als Nietsche, Socrates en Spinoza naar boven drijven. De filosofen van de hedendaagse filosofie zijn vaak minder bekend bij het grote publiek, ondanks dat ze veel betekenen of betekend hebben voor het vakgebied. Twee hedendaagse filosofen zijn Martin Heidegger en Saul Kripke.[...]

Lees meer »

Oosterse wijsbegeerte

De wijsbegeerte kan globaal opgedeeld worden in de Westere filosofie en de Oosterse filosofie. Beide hebben veel invloed op elkaars denkwijzen gehad. De belangrijkste filosofie tradities uit het Oosten komen uit India en China. Hindoeïsme India is bekend van het Hindoeïsme, waarin drie kernbegrippen centraal staan: reïncarnatie, karma en verlossing.[...]

Lees meer »