De drie grote filosofen uit de oudheid

450 jaar voor Christus sloeg de filosofie een andere richting in. De interesse verschoof steeds meer naar de mens en de plaats van de mens in de maatschappij. Socrates, Plato en Aristoteles worden gezien als de grootste filosofen uit de oudheid. Socrates Socrates heeft geen eigen werk geschreven, een van[...]

Lees meer »

Hedendaagse filosofie

Vanaf ongeveer de 20ste eeuw wordt de filosofie tot de hedendaagse filosofie gerekend. Het precieze begin is niet eenduidige aan te wijzen en wordt door verschillende filosofen anders aangegeven. Een van de kenmerken van filosofie in deze tijd is de professionaliteit ervan. Waar filosofie vroeger naast een ander beroep werd[...]

Lees meer »

Hedendaagse filosofen

Als men aan filosofie denkt, komen vooral namen als Nietsche, Socrates en Spinoza naar boven drijven. De filosofen van de hedendaagse filosofie zijn vaak minder bekend bij het grote publiek, ondanks dat ze veel betekenen of betekend hebben voor het vakgebied. Twee hedendaagse filosofen zijn Martin Heidegger en Saul Kripke.[...]

Lees meer »

Oosterse wijsbegeerte

De wijsbegeerte kan globaal opgedeeld worden in de Westere filosofie en de Oosterse filosofie. Beide hebben veel invloed op elkaars denkwijzen gehad. De belangrijkste filosofie tradities uit het Oosten komen uit India en China. Hindoeïsme India is bekend van het Hindoeïsme, waarin drie kernbegrippen centraal staan: reïncarnatie, karma en verlossing.[...]

Lees meer »