Ethiek, wie is goed en wie is fout?

retoricaEen van de mooiste vakgebieden van de filosofie en wijsbegeerte is de ethiek. We weten allemaal namelijk wat goed of fout is, toch? Maar wisten de Romeinen die de christenen aan kruizen hingen dat dan niet? Waren dit geen ethische mensen? Interessante gebeurtenissen in de geschiedenis doen je geloven dat de wereld bestaat uit goed en slecht. In de filosofie en wijsbegeerte is de waarheid een belangrijk begrip. Wat is waarheid?

Optiek van de winnaar

Het is wel vaker gezegd maar de geschiedenis wordt geschreven door winnaars en niet door verliezers. Adolf Hitler vermoorde miljoenen Joden in zeer korte tijd. Wij beschouwen hem als slecht. Maar wat dacht je van de Amerikanen die de indianen vermoorden, De Nederlanders die de slaven vingen en Indonesiërs vermoorden om hun specerijen. Mensen doen verschrikkelijke dingen tegenover mensen, dieren en de natuur.

De waarheid is hard en relatief

De waarheid is relatief en afhankelijk van de winnaar. Tegenwoordig is het moeilijk om te bepalen wat precies de waarheid is. Zelfs keiharde feiten kunnen gemanipuleerd zijn om een andere waarheid te verkrijgen.

De klassieke filosofen Plato en Aristoteles gingen uit van de definitie die wij de correspondentietheorie noemen, een bewering is waar wanneer deze de werkelijkheid accuraat beschrijft. In de moderne filosofie gaat men tegenwoordig uit van de evidentietheorie; de waarheid is dat wat zichtbaar is, en de pragmatische waarheidstheorie; de waarheid is dat wat nuttig en bruikbaar is, als definities voor de waarheid.

Waarheid is een intrigerend onderwerp waar men uren over filosofeert. Belangrijk is dat je open staat voor meer dan één waarheid.