Hedendaagse filosofen

Als men aan filosofie denkt, komen vooral namen als Nietsche, Socrates en Spinoza naar boven drijven. De filosofen van de hedendaagse filosofie zijn vaak minder bekend bij het grote publiek, ondanks dat ze veel betekenen of betekend hebben voor het vakgebied. Twee hedendaagse filosofen zijn Martin Heidegger en Saul Kripke. Waar Heidegger zich in de continentale filosofie begaf, richt Kripke zich meer op de analytische filosofie.

Martin heidegger
… was een Duitse filosoof die leefde van 1889 tot 1976. De rode draad in zijn werk is de vraag naar de zin en de geschiedenis van het zijn. Wat de filosoof precies bedoelde met zijn, is vooralsnog reden tot debat. Zijn werk stond in het teken van metafysica, maar vooral in zijn latere werk leverde hij op de stroming ook kritiek.

Saul Aaron Kripke
De Amerikaanse filosoof hield zich voornamelijk bezig met taalfilosofie en metafysica. Zijn bekendste werk is Naming and Necessity, waarin hij probeert om waarheidsvoorwaarden van eigennamen en beschrijving op te zetten.