Hedendaagse filosofie

d7c2f604-5151-4b1d-a658-08ed0ed1c371_74 - Toegepaste filososfie - shutterstock_100267481_socrates_filosoof_filosofie_griek_standbeeld_740x360

Vanaf ongeveer de 20ste eeuw wordt de filosofie tot de hedendaagse filosofie gerekend. Het precieze begin is niet eenduidige aan te wijzen en wordt door verschillende filosofen anders aangegeven.

Een van de kenmerken van filosofie in deze tijd is de professionaliteit ervan. Waar filosofie vroeger naast een ander beroep werd uitgevoerd, zijn er nu “beroepsfilosofen”. De methoden van analyse en onderzoek worden veel duidelijker gehanteerd.

Een ander belangrijke eigenschap van hedendaagse filosofie is de kloof tussen continentale en analytische filosofie. Continentale filosofie heeft zich vooral ontwikkeld op het vaste land in Frankrijk en Duitsland. Analytische filosofie overheerste in de Engelstalige landen.

Een groot verschil tussen beide stromingen is dat de analytische filosofen een sterk vertrouwen hebben in de natuurwetenschappen, waar continentale filosofen de wetenschappelijke benadering vaak afwijzen.

Binnen de hedendaagse filosofie zijn er weer verschillende stromingen zoals levensfilosofie, pragmatisme, neorealisme en fenomenologie.