Oosterse wijsbegeerte

De wijsbegeerte kan globaal opgedeeld worden in de Westere filosofie en de Oosterse filosofie. Beide hebben veel invloed op elkaars denkwijzen gehad. De belangrijkste filosofie tradities uit het Oosten komen uit India en China.

Hindoeïsme
India is bekend van het Hindoeïsme, waarin drie kernbegrippen centraal staan: reïncarnatie, karma en verlossing. De hindoeïstische filosofen zeggen dat de dood niet het einde van het leven is. In hun theorie wordt iedereen die overlijdt, opnieuw geboren. Voor de Indiase denkers is dit een weg van lijden, omdat er een eindeloze keten ontstaat. Zij zijn dan ook zoekende naar manieren om de keten te doorbreken. Een deel van die oplossing wordt gevonden in karma. Wat zijn de goede en slechte daden in het leven? Aan het einde wordt alles wat je gedaan hebt met elkaar afgewogen en dat bepaald hoe je volgende leven eruit komt te zien. Door geen karma meer te hebben, wordt je niet meer opnieuw geboren. De verlossing kan bereikt worden door bevrijdende kennis.

the-trigonometry-of-karma_5029154390cef

Confucianisme
Confucian-iconEén van de oudste en invloedrijkste filosofische stromingen in China is het confucianisme. Er wordt gestreefd naar stabiele maatschappelijke verhoudingen. De theorie is gebaseerd op een vast patroon waarin de onderlinge relaties staan omschreven. Respect en trouw zijn de belangrijkste deugden om relaties in stand te houden. Volgens het confucianisme zijn deze deugden aan te leren. Met relaties worden niet alleen de verhoudingen binnen het gezin bedoeld, maar juist ook tussen de staat en de onderdanen. Beide hebben naar elkaar toe verplichtingen.