Over deze site

SocratesDe term wijsbegeerte of filosofie wordt al eeuwenlang gebruikt voor de wetenschap die zich met vragen bezig houdt zoals wat is zijn? In de loop van de jaren heeft het domein grote ontwikkelingen doorgemaakt. De eerste filosofen hebben echter nog steeds invloed op de denkwijze van de filosofen van nu. Toch is er ook veel veranderd en wordt er bijvoorbeeld professioneler gewerkt.

Op deze website wordt ingegaan op de het ontstaan en de definitie van wijsbegeerte. Daarnaast worden een aantal stromingen binnen de filosofie onder de loep genomen. Er zijn vier kerngebieden waar filosofie zich op richt, maar in de loop van de jaren komen er ook steeds meer vakgebieden bij. Er vallen juist ook vakgebieden binnen de wijsbegeerte af omdat ze tot een andere wetenschap worden gerekend. Dit betekent dat de wetenschap van de filosofie continue in beweging is.

De Nederlandse filosoof Spinoza is een van de invloedrijkste personen geweest in onze denkwijze van nu. Hij schreef verschillende werken, waarin theologie los kwam te staan van filosofie. Op de pagina over Spinoza wordt in gegaan op zijn leven en zijn theorie over wie we zijn.

Op de blog gaan we in op verschillende stromingen binnen de filosofie, zoals de Oosterse filosofie, maar ook de hedendaagse filosofie en de filosofen die in dit tijdperk veel invloed hebben. De drie grote filosofen uit de oudheid: Socrates, Plato en Aristoteles komen tevens aanbod in de artikelen. Nieuws met betrekking tot filosofie vandaag de dag komt ook op de blog voorbij.

Op Wijsbegeerte Amsterdam is alle informatie te vinden voor de geïnteresseerden in wijsbegeerte en filosofie.

Wij danken Spinoza voor zijn wijsheden. Maak ondertussen vast kennis met Spinoza: