Retorica, het zwarte schaap van de filosofie

ciceroredenaarRetorica is de kunst van het overtuigen, een oude Griekse verhandeling geschreven door Aristoteles. Waar de filosofie veelal uitgaat van het logische (logos) speelt bij de retorica ook emotie (pathos) en autoriteit (ethos) een grote rol.

Recht praten wat krom is

Filosofie wordt niet graag in één hokje gestopt met de retorica. En dat is logisch. De retorica werd voorgesteld als de manier om recht te praten wat krom is. Men kon toch niet beweren dat de waarheid afhing van de persoon die dit het meest overtuigend kon brengen. De retorica spreekt mensen aan door gebruik van emotie en autoriteit. Het stelselmatig ter discussie stellen van wetten, gewoonten en tegenstellingen aanwakkeren leidde tot een afkeer van de retorica. Zij werden gezien als een bedreiging voor de bestaande orde.

Het overtuigende betoog = retorica

De meester van de retorica zoals die in ons dagelijks leven nog voorkomt zijn de verhalen van Shakespeare. Veel films zijn gebaseerd op verhalen van Shakespeare. Ons denken over liefde en tragedie is gemodelleerd naar de denkbeelden van Shakespeare. Neem het emotionele betoog van Marcus Antonius na de moord op Julius Caesar. Als je je bedenkt dat Marcus Antonius sprak over Caesar nadat Brutus het volk had overtuigd van zijn gelijk. Marcus Antonius wist het volk op zijn hand te krijgen.

De retorica is misschien niet het favoriete vakgebied in de filosofie, het is wel een van de meest belangrijke aangezien het mensen inspireert en overtuigd.